HUBERT ZEMLER
Moped
CD - Lado SB/4, 2011

1. Z deszczu pod rynnę

2. Dwie lewe nogi

3. Noc na kopie Cwila

4. Übung Macht Den Meister

5. Pan Kupiński na Księżycu