JERZ IGOR
Zimą
CD - Lado B/31, 2016

1. Co robił śnieg

2. Sanki

3. Wypieki

4. Ryby

5. Dzień

6. Mróz

7. Lisy

8. Niedźwiedź

9. Gałęzie

10. Zima się kończy