MARCIN MASECKI
Die Kunst der Fuge
CD - Lado C/13, 2012

"DIE KUNST DER FUGE" – Johann Sebastian Bach
według pierwszego rękopisu z 1742:
 1. Fuga
 2. Fuga (temat w inwersji)
 3. Fuga (temat ornamentowany)
 4. Fuga (temat ornamentowany, prosty i w inwersji, z użyciem stretta)
 5. Fuga (fuga podwójna)
 6. Fuga (fuga podwójna, temat ornamentowany, w inwersji)
 7. Fuga (fuga w stylu francuskim, temat w inwersji, agumentacji i dyminucji)
 8. Fuga (temat w inwersji, największej agumentacji i dyminucji)
 9. Canon in Hypodiapason (w oktawie) perpetuus
10. Fuga (fuga potrójna, 3-głosowa)
11. Fuga (fuga potrójna, 4-głosowa)
12. Canon in Hypodiatesseron al roversio per augmentationem (w kwarcie, inwersjii i w augmentacji) perpetuus
plus dodatki z 1747:
13.1 Fuga (fuga lustrzana, 4-głosowa- rectus)
13.2 Fuga (fuga lustrzana, 4-głosowa - inversus)
14.1 Fuga (fuga lustrzana, 3-głosowa - inversus)
14.2 Fuga (fuga lustrzana, 3-głosowa - rectus)
12a. Canon al roverscio et per augmentationem (w inwersjii i augmentacji) druga wersja

Nagrane XI.11 i XII.11 na dyktafonie w Warszawie