SEMANTIK PUNK
abcdefghijklmnoprstuwxyz
CD - Lado B/19, 2012

1. semantik punk
2. abcdefghijklmnoprstuwxyz
3. ugięcie pa
4. trzepak drapak
5. y dopatrzenia
6. jest to a
7. nic po mnie
8. zza a
9. pstrokąty